جزیره کینالی استانبول

جزیره کینالی استانبول

جزیره کینالی استانبول : این جزیره در آب های دریای مرمره قرار دارد و نزدیک ترین جزیره به شهر استانبول است. معنایِ نام ترکی آن “زمین قرمز رنگ ” است که به علت وجود معدن های مس و آهن و خاک قرمز آن می باشد کینالی آدا بیشتر به جزیره ای تابستانی معروف است و […]