اخطار سفر از ایالات متحده به ترکیه شامل 131 کشور است

Travel Advisory

اخطار سفر از ایالات متحده به ترکیه شامل 131 کشور است وزارت امور خارجه ایالات متحده دوباره لیست هشدار سفر را به روز کرده است. حدود 100 کشور از روز سه شنبه به لیست “سطح چهارم: مسافرت نروید” اضافه شده است. از 26 آگوست 2020 ، از سطح سوم وزارت ، لیست هشدار “برنامه های […]