اولین تصویر کانال استانبول

اولین تصویر کانال استانبول

اولین تصویر کانال استانبول منتشر شد. وزیر حمل و نقل و زیرساخت ها ، عکس یک به یک پروژه کانال استانبول را در حساب توییتر خود به اشتراک گذاشت. کاراسمیل اوغلو در پیام خود گفت ، “ما در حال پایه ریزی پروژه” کانال استانبول “خود هستیم که از ماه ژوئن کشور ما را به یک […]