لغو اصلاحیه مقررات شهروندی ترکیه

لغو اصلاحیه مقررات شهروندی ترکیه

اتحادیه کانون های وکلای ترکیه (TBB) برای لغو اصلاحیه مقررات مربوط به کسب تابعیت ترکیه بواسطه سرمایه گذاری با ارز خارجی به شورای دولتی درخواست داد