تلفن های ضروری در ترکیه

تلفن های ضروری در ترکیه

بعضی مواقع مواردی پیش می آید که سبب می شود همه ما به فکر استفاده از تلفن های ضروری بیافتیم اما زمانی این امر اهمیت بسیار زیادی پیدا می کند

جریمه رانندگی با پهباد

جریمه رانندگی با پهباد

پلیس راهنمایی و رانندگی با یک پهپاد در KADIKÖY افرادی را که تخلف می کردند شناسایی و جریمه کرد