استانبول اولین فضای رسمی ترکیه را برای ردیابی هواپیما فراهم می کند

فضای عکاسی فرودگاه استانبول

فضای عکاسی فرودگاه استانبول فرودگاه استانبول اولین فرودگاه ترکیه شد که محلی را به طور رسمی برای مکان یاب های هواپیما رزرو می کند ، و مشتاقان مسلح به دوربین ها پس از افتتاح روز جمعه به فضای مشرف به باند فرودگاه می روند.   IGA صدای ما را شنید. ما سپاسگزاریم. دانش آموز دبیرستانی […]