نورپردازی پل های استانبول

نورپردازی پل های استانبول

نور پردازی پل های فاتح سلطان محمت Fatih Sultan Mehmet و یاووز سلطان سلیم Yavuz Sultan Selim در استانبول برای توجه ویژه همگانی به بیماری اسکولیوز به رنگ سبز روشن می شوند