بیمه درمانی ترکیه سیگورتا

بیمه درمانی ترکیه

بیمه درمانی ترکیه سیگورتا یکی از مدارک مورد نیاز برای اخذ اقامت ترکیه ( اقامت توریستی ) بیمه درمانی ترکیه سیگورتا می باشد . طبق قانون افراد خارجی و حمایت بین المللی که از تاریخ 2014 به اجرا درآمده است هر فرد خارجی که قصد دریافت حق اقامت در این کشور را دارد باید به […]