آغاز به کار بزرگترین فستیوال قهوه ترکیه

فستیوال قهوه ترکیه

این چهارمین نمایشگاه بزرگ از این مجموعه است که به صورت اختصاصی به قهوه و فرآورده ای آن می پردازد و پذیرای باریستاها و قهوه سازها و قهوه بازهای حرفه ای از سراسر جهان است