بیمه حوادث ساختمان در ترکیه DASK

DASK یا بیمه ساختمان

DASK یا بیمه ساختمان در واقع بیمه اجباری برای تمامی ساختمان هاست که باید هر ساله صاحبین ساختمان آن را تمدید کنند. DASK مخفف Doğal Afet Sigortaları Kurumu میباشد که به معنی موسسه بیمه حوادث طبیعی است بیمه حوادث ساختمان در ترکیه DASK از طرف شرکت های بیمه مجاز ، نمایندگی ها و شعب بانکی […]