آبله میمون در ترکیه

آبله میمون در ترکیه

آیا موردی از آبله میمون در ترکیه وجود داشته است؟ فخرالدین کوجا، وزیر بهداشت، بیانیه ای در مورد ویروس آبله میمون که به سرعت در اروپا در حال گسترش است، ارائه داد. وزیر کوکا با بیان اینکه هیچ موردی از آبله میمون در ترکیه وجود ندارد، اظهار داشت که شهروندان نباید نگران باشند. بیانیه وزیر […]

مبارزه با ویروس کرونا

مبارزه با ویروس کرونا

دوره جدیدی در مبارزه با ویروس کرونا آغاز شده است. با قرار ملاقات در روز و واکسیناسیون در روز ، اکنون شهروندان می توانند روزی را که قرار ملاقات می گذارند واکسینه کنند. وزیر Fahrettin Koca با اظهارنظر در مورد این موضوع از حساب خود در شبکه های اجتماعی گفت: “قرار ملاقات بگذارید ، بیایید […]