جایگاه دانشگاه‌های ترکیه در جدیدترین رتبه بندی دانشگاه‌های جهان بر پایه عملکرد علمی

جایگاه دانشگاه‌های ترکیه

جایگاه دانشگاه‌های ترکیه جایگاه دانشگاه‌های ترکیه در جدیدترین رتبه بندی دانشگاه‌های جهان بر پایه عملکرد علمی نظام رتبه بندی علمی «یورَپ»٬ آخرین رتبه بندی دانشگاه‌های جهان بر پایه عملکرد علمی را اعلام کرد. در جدیدترین نظام «لابراتوار تحقیقاتی رتبه بندی دانشگاه‌ها بر اساس عملکرد آکادمیک» یا «یورَپ»(URAP)٬ در سال تحصیلی ۲۰۲۰-۲۰۱۹، آمریکا و چین در […]